Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Úpské rašeliniště
zdroj: http://boudasvornost.sweb.cz
pridané:
29.12.2010

Lokalita na ploše 72,8 ha byla v roce 1952 vyhlášena za přírodní rezervaci. Leží v 1. pásmu Krkonošského národního parku v mělké proláklině mezi Sněžkou, Hraničním hřbetem a Studniční horou, průměrná nadmořská výška je 1400-1425 metrů. V Úpské rašelině pramení Úpa a Bílé Labe. Mocnost rašeliny je 0,40-1,20 metru. Jsou tu vodou vyplněné pukliny i větší rašelinná jezírka, hluboká až 1 m a také rašelinné kopečky zvané bulty. Ostrůvky klečovitých porostů vytvářejí stolové formy.

Kosodřevina se tu prolíná s porosty šáchorovitých rostlin, zejména suchopýry (zvané také Krakonošovy vousy), jejichž bílé ostrůvky v době zrání semen dodaleka září. Najdeme zde i některé vzácné rostliny jako ostružiník moruška, všivec sudetský, běloprstka bělavá aj. Severní částí rašeliniště prochází prochází turistická cesta od Luční boudy k bývalé Obří boudě. Jinak není vstup do chráněného území dovolen.

Viac: http://boudasvornost.sweb.cz/upskaraselina.htm

103
V pozadí Sněžka. Foto: www.cs.wikipedia.org

http://boudasvornost.sweb.cz