Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Tábor - geologická expozice Pod Klokoty
zdroj: www.tabor.cz
pridané:
29.12.2010

Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou součástí neživé přírody našeho okolí. Expozice je koncipována tak, že návštěvníkům představuje exponáty hornin regionu Jihozápad s jednotlivými popisy ke každému vystavenému exempláři, s geologickou mapkou, zákresem lokality výskytu a fotografiemi z místa sběru. V zájmu prezentace struktury vybraných vzorků byly provedeny maloplošné výbrusy. V táborském infocentru jsou návštěvníkům k dispozici propagační materiály, dřevěné turistické známky a pamětní razítko s logem expozice. Expozice je volně přístupná po celý rok.

Poloha - na pravém břehu řeky Lužnice, v bývalém kamenolomu pod Klokotským klášterem.

Viac: http://www.tabor.cz/cs/turista/historie-a-pamatky/prirodni-zajimavosti/geologicka-expozice-pod-klokoty.html

104
Geologická expozice

www.tabor.cz