Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lom Bílina
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
16.2.2011

Lom Bílina je jednou z těžebních lokalit společnosti Severočeské doly a.s. Leží na hranicích okresu Most a Teplice. V blízkosti lomu se nachází města Bílina, Duchcov a Ledvice, dále pak vesnice Braňany a zaniklá vesnice Libkovice.

Historie

Původní lom nesl jméno Velkodůl Maxim Gorkij. Otvírka byla provedena severozápadně od města Bílina. Lom postupně přetěžil důl Aloise Jiráska a pokračuje směrem k Mariánským Radčicím.

Uhlí

Produkuje se zde především nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí. Roční těžba je 8-9 mil. tun uhlí při odklizu nadložních zemin 50 mil. m3. Veškeré vytěžené uhlí v závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, drcením a rozdružováním v úpravně uhlí Ledvice na obchodní uhelné produkty tříděného uhlí, prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu.[1] Většinu vytěženého uhlí používá jako palivo elektrárna Ledvice

Výsypkové hospodářství

Se zahájením těžby na lomu Bílina byla založena vnější výsypka Pokrok a výsypka Radovesice u města Duchcov. Většina vytěžené skrývky je zakládána na vnitřní výsypku.

Důsledky těžby

V průběhu těžby byl přerušen tok Radčického, Lomského a Loučenského potoka, původní přítoky Bíliny. Toky jsou svedeny přeložkou do Loučenského potoka a zbytek je zachycen v nádrži na hraně lomu a přečerpáván mimo těžební prostor. V předpolí lomu bylo provedeno množství drenáží a úprav, které chrání těžbu před přívaly vody. Také byla v průběhu těžby přeložena silnice II/256, která vedla pře Jenišův újezd a Libkovice, dnes vede přes Mariánské Radčice.

Korekce limitů a budoucnost

V roce 2008 byl schválen plán dobývání na lomu Bílina do roku 2030. Původní limity těžby zasahovaly na vzdálenost 250 metrů od obce Braňany, současná korekce umožnila na žádost obce posunutí o zhruba 400 metrů dále. Společnost zde přišla o 31,8 milionu tun uhlí a získala stejné množství poblíž bývalých Libkovic. Také se vyjednala ochrana proti prašnosti z těžby v podobě dvou nových lesoparků u Mariánských Radčic.

109
Lom Bílina

http://cs.wikipedia.org