Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

ES - Rímsky podzemný privádzač vodovodu Albarracín – Gea – Cella v provincii Aragón
zdroj: Ing. Karsten Ivan
pridané:
27.2.2011

Vodovod vybudovaný v 2. storočí n.l. zbiera vody z povodia rieky Guadalaviar pri meste Albarracín v blízkosti hradu Santa Croche a po kanálom dĺžky 25 km vedie vodu k mestu Cella, do povodia rieky Jiloca.

Mesto Cella je je zmienené v „Cantar de Mio Cid“ – najstaršej dochovanej epickej básni v španielčine napísanej okolo roku 1200, ako „ Celfa la del Canal“ čo naznačuje dôležitosť a prospešnosť tohto majstrovského inžinierskeho diela.

Vodovodný kanál je vedený niekoľkými podzemnými tunelmi, najzaujímavejším je spojovacia štolňa medzi Gea a Cella, s dĺžkou viac ako 4,5 km. Bola vybudovaná poprepájaním systému kolmých šachtíc nazývaných „putei“ štôlňou na jednej úrovni, pričom šachtice sú od seba v línii vzdialené každých 30 až 40 metrov . Táto metóda riešila pri dostatku pracovnej sily – otrokov - razenie vodnej štolne bez potreby dlhej dopravy materiálov a horniny, a rímski inžinieri nemuseli riešiť ani vetranie.

Vyrazenie 4,5 km dlhého vodného tunela si teda vyžadovalo vyhĺbenie približne 130 šachtíc, z ktorých sa zatiaľ podarilo lokalizovať cca 20.

Priemerný profil vodného tunela má rozmery : Výška 1,9 m x šírka 0,9 m mierne lichobežníkového profilu pri konštantnom spáde 2,7 promile. Priemerná hĺbka vodného tunela pod povrchom je cca. 30 metrov, maximálna hĺbka dosahuje 60 m.

Celkové množstvo vydobytej horniny s prihliadnutím na to že šachtice majú prierez štvoruholníka zužujúceho sa smerom do hĺbky pri rozmere vyústenia na povrch približne 15 x 18 mm môže byť okolo 35 000 metrov kubických. Tieto fakty robia z tohto vodného tunela – alebo ako by sme dnes povedali - privádzača vody, jedným z najdôležitejších podzemných diel v rímskej Hispánii a aj jedným z najpozoruhodnejších diel v celej Rímskej ríši.

Na koniec je potrebné citovať jedného amerického inžiniera : „Keby sme v dnešných časoch mali k dispozícii iba technické prostriedky ktoré používali Rimania, nedokázali by sme pri vynaložení všetkého úsilia v dnešnej dobe ich významné technické a stavebné diela ani len napodobniť, - nieto ešte postaviť...“

(Vybrané z diela Antonia Almagro Gorbea : „El aqueducto de Albarracín a Cella (Teruel)“ spracované podľa materiálu výskumného ústavu Aitemin

Foto 1 – vchod do vodného tunela
Foto 2 – profil tunela
Foto 3 – jedna zo šachtíc

Viac: http://traianus.rediris.es/textos/cella.htm

Mapa tunela: na stahnutie tu

01
Obrázok 1

02
Obrázok 2


Obrázok 3

Ing. Karsten Ivan