Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Březové Hory
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
7.3.2011

Březové Hory je část města Příbram v okrese Příbram, která se nachází asi 1 km na severozápad od centra. Částí města protéká Litavka. Prochází tudy silnice I/18. Je zde evidováno 589 adres.[1] Trvale zde žije 1323 obyvatel. Příbram VI-Březové Hory leží v katastrálním území Březové Hory o rozloze 2,47 km2. V katastrálním území Březové Hory leží i Příbram IV, Příbram VII, Příbram VIII a Příbram V-Zdaboř.

První doklad o dolování stříbra na Březových Horách pochází ze 14. stol. Počátkem 16. stol. vzniká u stříbrnorudných dolů hornická osada, která je v 18. stol. povýšena na městečko. Největší slávy dosáhly Březové Hory na přelomu 18. a 19. stol., kdy bylo postupně zaraženo pět hlubinných dolů. Objem vytěženého stříbra poté dosahoval až 97% veškeré těžby tohoto kovu v tehdejším Rakousko-Uhersku a Březové Hory se tak staly hlavním producentem stříbra v Evropě. I proto byly roku 1896 povýšeny, císařem Františkem Josefem I., na královské horní město, jemuž byl o rok později udělěn městský znak. Od počátku 20. stol. nastává postupný úpadek těžby, přesto se tu, dík státním dotacím, těžilo až do roku 1978. Po ukončení těžby bylo v několika důlních objektech vybudováno unikátní hornické muzeum Příbram, které je v současnosti největším hornickým muzeem v Česku. Od roku 1953 jsou Březové Hory součástí města Příbram.

Městský znak udělen městu Březové Hory roku 1897, ačkoliv již před tím obec užívala neschváleného znaku se zkříženými hornickými kladívky a srpkem přibývajícího měsíce

Ve znaku je hradba s věžěmi a otevřenou branou značící svobodné město, zkřížená hornická kladívka a srpek měsíce stříbrorudné dolování; štítek mezi věžěmi s košatou břízou je tak zvané mluvící znamení, vztahující se na jméno města. Štít drží dva horníci v slavnostních stejnokrojích.

111
Březové Hory

http://cs.wikipedia.org