Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Sloup
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
8.5.2011

Sloup (skalní hrad) je známý, památkově chráněný skalní hrad v obci Sloup v Čechách nedaleko Nového Boru na Českolipsku. Vlastní hrad již neexistuje, zachována a turistům zpřístupněna je ve skále vytesaná poustevna s kaplí a novější stavby na vrcholu skály.

Historie

Ve skalách bylo objeveno při průzkumech mnoho nálezů, dokládajících zdejší pravěké osídlení lidmi z pozdní doby kamenné a později Germáni. Samotný hrad postavili asi v 13. století Ronovci, (zmiňován je roku 1290 Čeněk z Ojvína) a brzy se jej ujala jejich příbuzenská větev pánů Berků z Dubé. Ke konci období husitských válek (uvádí se rok 1427) se na hradě usídlil loupeživý rytíř (lapka) Mikeš (či Mikuláš) Pancíř ze Smolna (viz Pancířové ze Smojna). Pod ochranou pánů z Vartenberka i odtud podnikal loupeživé výpravy do Lužice. V roce 1444 odvetná výprava vojska z Lužice znamenala obléhání hradu, nicméně dobyt nebyl. O rok později další výprava hrad znovu oblehla, obránce nechala vyhladovět a nakonec jej vypálila. Mikeš sice lužičanům slíbil, že hrad neobnoví, vojska odešla a on během tří let hrad obnovil a ve svých loupeživých výpravách okolím pokračoval. Roku 1455 jej předal svým synům. Na počátku roku 1471 jej koupili znovu Berkové z Dubé. . Během třicetileté války, roku 1639 byl zničen švédskými vojsky vedenými generálem Banérem a pak již obnoven nikdy nebyl.[4].

Poustevna

V roce 1679 Sloupské panství včetně skály ze zbytky hradu získal Ferdinand Hroznata z Kokořova a skalní suk věnoval poustevníkům. Postupně se jich tu vystřídalo šest. Prvním byl stavitel Konstantin, který celou stavbu navrhl. Po něm zde poustevničil malíř Václav Rincholm, autor slunečních hodin na skále. Po smrti Ferdinanda Hroznaty roku 1708 byly další stavební práce zastaveny, v té době zde byl poustevníkem Václav. Vnitřní zařízení kaple bylo přeneseno do nového kostela sv.Kateřiny v obci. Novým vlastníkem Sloupu se stal Štěpán Vilém Oldřich, i on pokračoval v úpravách skály, nechal vysekat terasy na jižní a východní straně skály. V roce 1780 panství převzal Filip Josef Kinský.

V roce 1785 byla i zdejší poustevna úředně zrušena císařem Josefem II.[5]. Postevníci zde žili 102 roků. Kinský ji pak upravil na výletní místo pro své hosty, přenesl hlavní vchod na jihovýchod a nechal upravit malý parčík. Mezi návštěvníky jsou zaznamenána jména arcivévodů Františka Karla a Štěpána Habsburského , saského krále Friedricha Augusta, roku 1847 zde byl i se svými bratry budoucí císař František Josef I. Rod Kinských zde zůstal až do roku 1940, po smrti Augusta Františka Kinského poustevnu i obec převzal šlechtic Vilém Emanuel Preysing. V roce 1945 mu byl majetek zkonfiskován a skála zůstala opuštěná. Roku 1953 byl skalní objekt prohlášen kulturní památkou.

Popis hradu

Místo původního hradu není přesně známo, zřejmě u pískovcové skály vysoké 30 metrů, s ní byl spojený mostem. Dnes z něj nezůstalo nic. Zachován je přístup na skálu Rytířskými schody, nahoře několik skalních světniček, hladomorna a prostory vytvořené mnichy v podzemí. Zajímavé jsou poustevnické cely, křížová chodba, podzemní kaple z roku 1693, tři umělé jeskyně (grotty), na ochozu je zdáli viditelná socha poustevníka s dalekohledem v roce, zdejšího rodáka Samuela Görnera, který dříve obýval nedalekou Samuelovu jeskyni. Jedná se o repriku původní dřevěné sochy rozstřílenou Prusy, stávající sochu nechala postavit roku 1881 hraběnka Kinská. V místnostech byly plastiky z roku 1719 - 1726, které sem nechal umístit Karel Kinský. .

Přístup k hradu

Silnice od Pihelu do obce Sloup vede přímo kolem hradu a ten je dobře dosažitelný auty i autobusy. Vede tudy cyklotrasa i červená turistická značka pro pěší turisty. Do vlastního hradu je v sezóně placený vstup. Z vyhlídkové terasy je pěkný výhled na obce Sloup i Janov, město Nový Bor a panorama Lužických hor.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad_Sloup

116
Sloup

http://cs.wikipedia.org