Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pančavský vodopád
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
29.8.2011

Vodopád se nachází v Krkonoších, tvoří ho potok Pančava (pravostranný přítok Labe), který padá do horní části Labského dolu.

Název

Název dle Pančavského potoka pocházející z německého pantschen, spisovně planschen nebo plantschen česky cákat, šplíchat.

Přírodní poměry

Výška vodopádu je 148 m (padá z 1 298 m n. m. do 1 150 m n. m.), sezonně i 162 m. Mnoho autorů publikací uvádí výšku chybně, i když existuje přesné měření. Často je chybně uváděna celková hloubka dolu. Vodopád má čtyři významné stupně s výškou (shora) 36, 39, 23 a 20 m. Šířka se pohybuje mezi 1–20 m, obvykle však 4–8 m. Vodopád je stálý s kolísajícím průtokem, průměrně 25 l/s. Nejvydatnější je při jarním tání sněhu, což je obvykle konec dubna až začátek května. Za vysokých stavů vody se vodopád větví na několik ramen.[1]

Historie turismu

Vodopád byl od začátku turismu hojně navštěvován. Roku 1859 majitel nedaleké Labské boudy Josef Schier postavil nad horní hranou malou nádrž se stavidlem. Po dosažení dostatečného počtu platících turistů bylo stavidlo zvednuto a vodopád tím nárazově zvýšil průtok. Nad i pod vodopádem byly zřízeny malé budky s občerstvením a horní vyhlídková terasa. V 30. letech 20. století byla nádržka s budkami a terasou zrušena.

Přístup

Současný přístup k vodopádu je omezený, neboť se nachází v I. zóně KRNAP. V blízkosti vodopádu se nachází vyhlídka, z které lze vidět pouze nejhořejší část vodopádu, další velice omezený výhled poskytuje Ambrožova vyhlídka.

130
Foto: http://commons.wikimedia.org

http://cs.wikipedia.org