Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lisovská skála
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
27.11.2011

Lisovská skála je vrchol v pohoří Žďárské vrchy. Nachází se 3 km jihozápadně od osady Křižánky a 1 km jihovýchodně od Devíti skal. Na vrcholu se nachází rulová skála, která je přírodní památkou, vrchol je zalesněný, bez rozhledu. Spíš, než o samostatný vrchol se jedná o západní předvrchol Křoviny.

Předmětem ochrany je rulový skalní útvar s navazujícím kamenným mořem, který je jednou z nejlépe zachovalých ukázek mrazového zvětrávání rul ve vrcholových partiích Žďárských vrchů.

Území PP porůstá hospodářský les s převahou smrku ztepilého a příměsí buku lesního. Bylinný podrost je velmi chudý a tvoří jej převážně borůvka černá. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků a mechorostů, jichž zde bylo zjištěno 18 druhů. Na území PP žijí běžné lesní druhy ptáků jako například datel černý, sýkora parukářka a ořešník kropenatý.

Turisté tento útvar naleznou na červené turistické značce cestou z Velkého Dářka přes Žákovu horu do Sněžného. Na rozdíl od okolních skalních útvarů není Lisovská skála přístupná pro horolezce.

140
Lisovská skála

http://cs.wikipedia.org