Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Labský vodopád
zdroj: http://www.cs.wikipedia.org
pridané:
14.1.2012

Labský vodopád (německy Elbfall) je 35 metrů vysoký peřejnatý vodopád v Labské rokli, na nejhořejším toku Labe v Krkonoších. Padá do Labského dolu pod Labskou boudou, přibližně 1 km jihovýchodně od pramene Labe.

Na samotný vodopád navazuje ještě přes 200 m dlouhý úsek kamenitých peřejí. Jeden z dřívějších majitelů Labské boudy nad vodopádem roku 1859 zřídil menší nádrž, jejímž účelem bylo zmohutnění průtoku vodopádu. Od této turistické atrakce bylo později z důvodů ochrany přírody upuštěno. Zbytky nádrže jsou pod Labskou boudou údajně dosud patrné.

146
Pohľadnica z 19. storočia

http://www.cs.wikipedia.org