Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Stříbrná Skalice a okolí
zdroj: http://www.petrsistek.estranky.cz
pridané:
15.2.2012

Okolí S.Skalice je z mineralogického hlediska zajímavé . Výměnou jsem získal několik vzorků , dovolím si Vás krátce seznámit s touto lokalitou , text bude doplněn o snímky vzorků z lokality.

Ve Stříbrné Skalici je jednak činný lom. Nachazí se na pravém břehu Sázavy a má milý název "Na Marjánce" v těsné blízkosti je vyhlášená hospoda téhož jména . Těží se zde šterkový kámen. Na trhlinách a puklinách metabazitů je zde uváděna nasledující asociace minerálů - křemen (záhnědový), epidot, prehnit, kalcit, baryt, fluorit, laumontit (2011) a některé rudní minerály (covelín,chalkopyrit). S ohledem na fakt, že jse jedná o činný lom nelze zajímavý nález vyloučit, ale je zde problematický vstup cely areál je oplocen a hlídán.

Viac: http://www.petrsistek.estranky.cz/clanky/lokality-cr/stribrna-skalice-a-okoli.html

150
Náhľad

http://www.petrsistek.estranky.cz