Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kokořínský důl
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
18.6.2012

Přírodní rezervace Kokořínský důl, vyhlášená roku 1953 a zaujímající rozlohu 20,97 km2 (z toho většina spadá do okresu Mělník a pouze 0,20 km2 je v okrese Česká Lípa), je jádrem CHKO Kokořínsko. Jsou zde nejlépe v Evropě doložena počáteční stadia rozpadu kvádrových pískovců. Tyto poměrně měkké horniny byly uloženy na dně dávného moře, které sem zasahovalo na konci druhohor.

Působením vnějších geomorfologických činitelů dochází k tzv. zvětrávání, jehož důsledkem jsou různé zajímavé tvary jako tzv. pokličky, voštiny, skalní okna, skalní brány, římsy, výklenky a pseudoškrapy. Významné jsou též mokřady podél toku potoka Pšovky. Mokřady v rezervaci jsou součástí chráněného komplexu Mokřady Liběchovky a Pšovky, který patří mezi mezinárodně významná území Ramsaraské úmluvy. Přírodní rezervaci Kokořínský důl spravuje Správa CHKO Kokořínsko.

Kaňonovité údolí Kokořínský důl, jímž teče potok Pšovka a prochází silnice III/25931, se táhne v délce 14 km mezi křižovatkou Ráj a železniční stanicí Lhotka u Mělníka. Rezervace zahrnuje i navazující údolí a také zalesněné plošiny spadající do území města Mšeno. Patří k ní například:

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koko%C5%99%C3%ADnsk%C3%BD_d%C5%AFl_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

167
Mšenské pokličky

http://cs.wikipedia.org