Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vrkoč
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
8.8.2012

Národní přírodní památka Vrkoč (německy Workotsch) je skalní útvar, nacházející se v Ústí nad Labem-Vaňově, nedaleko Vaňovského vodopádu. Vrkoč je vynikající ukázkou sloupcové odlučnosti čediče. Jedinečná, vějířovitá orientace sloupů čediče je dána působením ochlazovacích ploch v době tuhnutí. Chladnoucí hornina rozpukala na sloupy, orientované kolmo k ploše tuhnutí.

Část Vrkoče byla v 19. století odtěžena. Vytěžený kámen byl převážně použit na probíhající stavbu železniční trati. Další podobným čedičovým útvarem je Národní přírodní památka Panská skála.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrko%C4%8D...

172 (132K)
Vrkoč

http://cs.wikipedia.org