Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vaňovský vodopád
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
16.8.2012

Vaňovský vodopád nebo Podlešínský vodopád je primárně subsekventní vodopád lávových proudů. Nachází se v národní přírodní památce Vrkoč nad obcí Vaňov zhruba 4 km jižně od centra Ústí nad Labem.

Nachází se ve skalním kotli, který tvoří čedičové sloupy uzavírající údolí. Ty jsou výsledkem sopečné aktivity v mladších třetihorách. Z výšky 12 m zde padá Podlešínský potok a pod vodopádem protéká kamenitou sutí. Po několika stech metrech poměrně strmého koryta se poté vlévá zleva do Labe.

Vodopád je přístupný ze dvou směrů. Strmější východní cesta vede z obce Vaňov, volnější ale několikanásobně delší pak z centra Ústí nad Labem přes zámeček Větruše po vrstevnici. Oba přístupy jsou značené zelenou turistickou značkou.

Poznámky

1. nad dolním stupněm 12 m se nachází 2 m vysoká kaskáda a 8 m vysoký horní vodopád, takže celková výška činí 26 m
2. pro celkovou výšku 26 m činí mohutnost 390 l/s
3. hrana dolního stupně je ve výšce 297 m, celá soustava se nachází v nadmořské výšce 285 až 315 m

Zdorj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%88ovsk%C3%BD_vodop%C3%A1d

173 (76K)
Vaňovský vodopád

http://cs.wikipedia.org