Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Zlatý vrch
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
5.9.2012

Zlatý vrch je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu na severu České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, přibližně 4 km severovýchodně od města Česká Kamenice, asi 1 km východně od její části, vesnice Líska, v západní části Lužických hor. Zlatý vrch byl vyhlášen chráněným územím 18. února 1964 vyhláškou ONV v Děčíně. Důvodem ochrany je dokonale vyvinutá sloupcová odlučnost v tělese olivínického alkalického čediče (kamenné varhany) s mimořádnou, až 30 metrovou kamenných délkou sloupů. Péčí o území je pověřena správa CHKO Lužické hory.

Lom byl na Zlatém vrchu otevřen kolem roku 1870. V roce 1940 byla v lomech (včetně sousedního Stříbrného vrchu ukončena těžba a oba vrchy byly prohlášeny za chráněné. Ještě před koncem druhé světové války byla obnovena těžba pokračovala i po roce 1945. Zlatý vrch byl podruhé vyhlášen chráněných územím v roce 1964, ale již bez sousedního Stříbrného vrchu. Těžba v lomu byla definitivně zastavena 27. listopadu 1973, kdy byla odkryta celá lomová stěna, kterou tvoří až 30 metrů vysoké, dokonale vyvinuté čedičové sloupy.

Čedičové sloupy ze Zlatého vrchu se údajně používaly i při stavbě mořských hrází v Nizozemí.

Skalnatý vrchol Zlatého vrchu a sutěmi pokryté jeho svahy pokrývá přirozeně rozvolněný přibližně 120 let starý řídký bukový les s příměsí klenu, jasanu a ojediněle i dubu. V jeho podrostu bylo nalezeno 76 různých druhů rostlin, z nichž k nejzajímavějším druhům patří bažanka vytrvalá, kyčelnice devítilistá, samorostlík klasnatý, kakost smrdutý a mařinka vonná.

Nadmořská výška vrchu je 656,6 metru. Geomorfologicky spadá do celku Lužické hory, podcelku Kytlická hornatina, okrsku Klíčská hornatina a podokrsku Studenecká hornatina.

Zlatý vrch je zpřístupněn odbočkou červené turistické cesty, která je v úseku kolem Zlatého vrchu též Evropskou dálkovou trasou E3. Déle okolo Zlatého vrchu vede Naučná stezka okolím Studence o délce 22,5 km, která tu má zastávku číslo 14 a byla zpřístupněna v dubnu 2002. Horolezectví je na Zlatém vrchu zcela zakázáno.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_vrch

175 (28K)
Zlatý vrch

http://cs.wikipedia.org