Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Husa
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
31.10.2012

Husa na Kokořínsku je název skalnatého útvaru a také zřízené přírodní památky stejnojmenného kopce na území CHKO Kokořínsko, v jižní části okresu Česká Lípa. Na území Ralské pahorkatiny jižně od obce Holany je zalesněné území plné skal, v němž poblíž sebe je celá řada chráněných maloplošných území – Vlhošť, Martinské stěny, Kostelecké bory, Stříbrný vrch a také PP Husa. Celé území je v horní části CHKO Kokořínsko a navazuje na okres Mělník.

Vrchol kopce Husa je v nadmořské výšce 448 m a ochrana se týká rozlohy 3,9 ha ve výši 415 až 448,8 m. n.m., tedy celého kopce. Husa se nalézá na katastrálním území Domašice, na Husí cestě, vyznačené turisty žlutě a z kopce je pěkný rozhled. Skalnatý útvar Husy na vrcholu kopce svým tvarem připomíná ptáka husu a podle něj skalní hřbet i památka dostaly své označení. V jiné verzi o původu jména se uvádí, že se zde tajně scházeli přívrženci Husova učení.

Není zde zajímavá květena, roste zde hodně brusnice borůvka a vřes obecný.

Skalnatá lokalita je v Ralské pahorkatině, poddrobněji Dokeská pahorkatina, Polomené hory - Vlhošťská vrchovina - Kostelecká část.

Chráněná lokalita byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1999, v evidenci AOPK má číslo 1354, péči o ni má Správa CHKO Kokořínsko. Lokalta se překrývá s Evropsky významnou lokalitou Roverské skály.

Oblastí prochází několik vyznačených turistických tras, přes Husu vede žlutá protínající celou tuto severní část Kokořínska a pod kopcem vede cyklotrasa 0058. Nejbližší železniční trať 087 je z České Lípy do Lovosic. Nejbližší vlaková zastávka je v 4 km vzdálených Blíževedlech. Nejbližší obcí je Hvězda zhruba 2 km severně.

182
Husa

http://cs.wikipedia.org