Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Údolí Jizery u Semil a Bítouchova
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
8.11.2012

Údolí Jizery u Semil a Bítouchova je přírodní rezervace ev. č. 471, nacházející se cca 2 km severně od okresního města Semily. Rezervace byla vyhlášena roku 1951 a její výměra je 39,28 hektarů.

Jedná se o kaňonovité údolí, které vyryla řeka Jizera a je dlouhé přibližně 3 kilometry. Skály zde vystupují ze skalních hřebenů a útesů. Nejmohutnější skalní útvar je bezpochyby Krkavčí skála, která je vysoká něco přes 100 metrů. Po pravé straně údolí vedou dvě stezky, a to Riegrova a Kamenického. Po levé hraně údolí Jizery žlutá turistická trasa s odbočkou na Krkavčí skálu. Údolím vede také železniční trať 030 (Liberec-Pardubice), která zde prochází čtyřmi tunely. Rezervace patří ke Geoparku UNESCO.

Vznik údolí souvisí se zvedáním terénu od období třetihor zejména neogénu. Když začalo toto zvedání terénů, začala se Jizera rychle zahlubovat do hornin a vytvořila tak impozantní údolí. Protože řeka Jizera má zde spád 10 promile a sílu, hloubí údolí dál. Každým dnem se 130 metrů hluboké údolí prohloubí až o desetiny milimetru.

Údolí je zahloubeno v metamorfovaných horninách, zejména v metadiabasech a v zelené břidlici. Místy jsou prostoupené albitickým metaryolitem či metatrachitem. Pruh u soutěsky je tvořen přeměněnou albitickou žulou. Po hranicích rezervace se objevuje čedič se sloupcovitou odlučností.

183
Lávka nad Jizerou

http://cs.wikipedia.org