Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Galerie
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
11.11.2012

Směrem proti proudu na pravém břehu řeky navazuje na Údolí Jizery u Semil a Bítouchová přírodní památka Galerie, která se nachází pouze na pravém břehu Jizery. Na obou stranách soutěsky se zdvihají strmé skalní stěny a pilíře ze přeměněné albitické žuly až do výše 40 metrů. Zajímavostí je, že soutěska která je dnes 10 metrů široká byla v 19. století velmi úzká (pouhý jeden metr!).

V soutěsce se na jaře však zachytávaly ledové kry a městu Semily často hrozilo zatopení. Továrník Schmitt dal proto rozšířit soutěsku pomocí výbušnin. Nad hladinou řeky byla roku 1909 postavena 77 metrů dlouhá visutá železná galerie na pro pěší (Riegrova stezka), která je zapuštěna na 20 konzolích 70 centimetrů do skály.

Právě zde se nachází lomikámen trsnatý vlnatý, kriticky ohrožená a endemická rostlina, která roste v ČR pouze zde a na levém břehu Labe, jižně od Ústí nad Labem.

185
Galerie

http://cs.wikipedia.org