Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

SL - Ojedinělý přírodní jev Evropy. Ohromné jezero, které každé léto zmizí
zdroj: http://cestovani.idnes.cz
pridané:
17.11.2012

Pustá krasová pánev u slovinského městečka Cerknica se vždy s příchodem deštivého podzimu zaplní hladinou ohromného jezera. Pak se počátkem léta náhle celé jezero ztratí. A místo něj zůstanou jen zelené pastviny, izolované laguny i nekonečné porosty rákosu.

Tento svérázný koloběh fascinuje vědce, milovníky přírody i cestovatele už několik generací. Poprvé se ho koncem 17. století pokoušel dešifrovat lublaňský vědec a šlechtic Johann Weichard Valvasor, který se tehdy o Cerknickém jezeře vyjádřil jako o nejpozoruhodnějším jezeře našeho kontinentu. A právě za svoje výzkumy se potom stal čestným členem vážené Královské společnosti v Londýně.

Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/slovinsko-a-cerknicke-jezero-di8-/kolem-sveta.aspx?c=A121112_100113_kolem-sveta_tom


Mapa

http://cestovani.idnes.cz