Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - U Báby – U Lomu
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
29.11.2012

U Báby – U Lomu je přírodní památka ev. č. 459, nachází se 2 km severozápadně od vsi Žihle v okrese Plzeň-sever. Správa AOPK Plzeň. Důvodem ochrany je skupina žulových balvanů.

Chráněné území je rozděleno na dvě plochy: v první části se nacházejí velké balvany nazývané Bába a Dědek. Vznikly bochníkovitým zvětráváním a rozpadem hrubozrnné biotické žuly tisského masivu nad sousední Žihelskou brázdou, vyplněnou měkkými permokarbonskými usazeninami. Rozdíl byl příčinou eroze, která dala vzniknout zajímavým geomorfologickým útvarům, mezi kterými obří balvany vynikají.

Druhá část U Lomu je leží 1 km západněji a je tvořena skupinou menších balvanů vytvářející malé skalní město. Jejich vznik je obdobný jako u Báby a Dědka. Přírodní památka je přístupná po žluté turistické trase.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/U_B%C3%A1by_-_U_Lomu

188
U Báby – U Lomu

http://cs.wikipedia.org