Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vinice
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
2.1.2013

Přírodní památka Vinice byla vyhlášena v roce 1999 a nachází se u obce Jince. Důvodem ochrany je cenný stratigrafický profil s bohatými nálezy kambrické fauny, především trilobitů. Lokalita se nachází na skalnatém pravém břehu říčky Litavky nedaleko jineckého železničního nádraží.

Výchozy tzv. jineckého souvrství řadícího se do středního kambria jsou tvořeny především břidlicemi, ve kterých jsou zaznamenány bohaté obsahy zkamenělin. Lokalita je značně porušena amatérskými sběrateli, kteří výrazně narušili lesní porosty kolem. Jde sice o klasickou lokalitu, která je známa už od dob Joachima Barranda, ale sbírání zkamenělin je už od 23. listopadu 2009 zakázáno. Nalézány jsou zde např. trilobiti Elipsocephalus hoffi, Hydrocephalus minor, Paradoxides gracilis, Ptychoparia stratia, Conocoryphe sulzeri a Perenopsis integra. Krom trilobitů jsou zde poměrně hojně zastoupeny hyoliti, pralilijice a další ostnokožci.

01
Vinice

02
Trilobit

http://cs.wikipedia.org