Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Červený kopec
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
21.2.2013

Červený kopec je národní přírodní památka ev. č. 66, lokalita Brno-Štýřice v okrese Brno-město. Jedná se o severozápadní část těžebního prostoru tzv. Kohnovy cihelny, asi 200 metrů severně od ulice Jihlavská v Brně. Správa CHKO Moravský kras.

Důvodem ochrany je profil s kvartérními sedimenty, paleontologické naleziště. Jedná se o ojedinělý čtvrtohorní profil se sprašemi a pohřbenými půdami. Průběžná sedimentace spraší zachycuje téměř celé období čtvrtohor, tedy zhruba dva miliony let. Proto je tato památka cílem řady exkurzí a vědeckých konferencí.

197
Červený kopec

http://cs.wikipedia.org