Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Třesín
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
4.3.2013

Třesín je přírodní památka ev. č. 1654 na vrchu Třesín mezi obcemi Bílá Lhota a Mladeč v okrese Olomouc. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Důvodem ochrany je izolovaný vápencový hřbet se smíšenými porosty a vzácnou štěrbinovou květenou

Třesín (345 m n. m.) je zalesněný vápencový vrch na okraji Bouzovské vrchoviny tyčící se nad řekou Moravou. Převážná část vrchu přísluší do katastrálního území Měník; na jeho východním úpatí leží obec Mladeč, která dala jméno Mladečským jeskyním v jeho nitru. V jeskyních byly nalezeny pozůstatky pravěkého osídlení. Na severní straně se nacházejí lichtenšteinské romantické stavby Čertův most a pozůstatky Rytířské síně, jeskyně Podkova (zvaná Bočkovy díry) vzniklá umělým spojením dvou menších jeskyní a krasové prameny Řimické vyvěračky.

198
Třesín

http://cs.wikipedia.org