Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Píkovická jehla
zdroj: http://www.pikovickajehla.estranky.cz
pridané:
14.3.2013

Pikovická jehla má asi 45m vysokou údolní stěnu obrácenou k jihu, u jejího úpatí je možné bivakování a nachází se zde informační tabule na které je umístěn průvodce. Další méně využívané útvary pokračují za strží na východ od Jehly a to Hladká stěna a nad ní útvar Skřítek, dále dole Žlutá stěna a tři Věžky. Skály jsou zde tvořeny Neoproterozoickými horninami Barrandienu - Jílovského pásma, které zde reprezentují hlavně výlevné vyvřeliny jako ryolity, dacity a jejich tufy.

Přístup: ze stanice ČD Petrov u Prahy na trati Praha-Braník - Vrané nad Vltavou - Čerčany (210) pěšky k Pikovické jehle asi 1km po pěšině na pravém břehu Sázavy. Autem z Prahy(45km) na Štěchovice a přes most nahoru na Hradištko, kde se odbočuje vlevo do Pikovic. Parkovat se dá u vodáckého tábořiště u mostu, po něm na druhý břeh a kilometr podél Sázavy(proti proudu) k úpatí Jehly.

Zdroj: http://www.pikovickajehla.estranky.cz


Pikovická jehla

http://www.pikovickajehla.estranky.cz