Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pecka
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
17.5.2013

Přírodní památka Pecka, ev. č. 1212, představuje malý kopec nacházející se v blízkosti železniční stanice Praha-Bubeneč u přírodní památky Královská obora. Správuje ji AOPK Praha.

Důvodem pro vyhlášení přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil šáreckým a dobrotivským souvrstvím, opěrný profil ke stratotypu llanvirn-dobrotiv (ordovik) v ČR.

207
Pecka

http://cs.wikipedia.org