Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kalendář věků
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
30.7.2013

Kalendář věků je národní přírodní památka ev. č. 2318 v okrese Břeclav. Oblast spravuje Správa CHKO Pálava. Důvodem ochrany je stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší v profilu severního úpatí Pavlovských vrchů. Před výjezdem z Dolních Věstonic ve směru na Pavlov je stará cihelna. V její kolmé hliněné stěně vyhloubil akademik pan Dr. Klíma začátkem 50. let zářez 12 m vysoký, 5 m široký a 3 m hluboký. Tento zářez je kalendář věků. Z této stěny se na nás dívá sto tisíc let.Za takovou dobu bylo postupně ve vrstvách spraší a písku naváto těch 12 m výšky. Tento kalendář pomáhá archeologům-badatelům doby kamenné při dataci vrstev ve výkopech, a je tedy stále využíván.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99_v%C4%9Bk%C5%AF

216
Kalendář věků

http://cs.wikipedia.org