Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Želenický vrch
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
14.11.2013

Želenický vrch je skalnatý kopec nad údolím řeky Bíliny ležící asi 4 km jihozápadně od města Bíliny v Ústeckém kraji. Kopec se nicméně nachází ještě v okrese Most na katastrálním území obce Želenice a její osady Liběšice. Katastrální hranice prochází přímo vrcholkem, který se nachází 455 m nad mořem. Po severním úpatí vrchu vede silnice č. 13 (E442) směřující z Mostu na Bílinu, která jej zároveň spolu se železniční tratí a řekou Bílinou odděluje od Želenic, které leží necelý kilometr od něj. Na východní straně leží osada Liběšice, jižní část kopce směřuje pozvolna k pastvinám u obce Svinčice a na západě sousedí Želenický vrch se Zlatníkem.

Na severní stěně funguje kamenolom firmy Keramost a. s. Lokalita je proto z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřena. Těží se zde znělec, který se používá ve sklářském průmyslu do tavících přísad.

Díky pokusným vrtům v kamenolomu je Želenický vrch nejlépe geologicky prozkoumaným vrcholem v Českém středohoří. Jedná se o třetihorní vulkán. Stáří znělce ze Želenického vrchu se odhaduje na 33 miliónů let. Hornina vykazuje zvláštnost v obsahu stopových prvků: extrémně nízké relativní obsahy niklu a chromu a naopak vysoké obsahy zirkonu a niobu.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelenick%C3%BD_vrch

229
Želenický vrch. Foto: wikipedia

http://cs.wikipedia.org