Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Šumavské pláně
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
6.12.2013

Šumavské pláně jsou geomorfologický podcelek ve střední části Šumavy. Rozprostírají se na ploše 670 km2 (jsou tak nejrozsáhlejším geomorfologickým podcelkem Šumavy a zabírají 40 % její celkové rozlohy) a mají průměrnou nadmořskou výšku 980 m.[1] Na západě sousedí s Železnorudskou hornatinou, na severu se Svatoborskou a Vimperskou vrchovinou, na východě s Boubínskou hornatinou, Vltavickou brázdou a Trojmezenskou hornatinou. Mají charakter ploché hornatiny – zarovnaný povrch zabírající plochu asi 450 km2 se zde zachoval díky tomu, že sem dosud nepostoupila eroze vodních toků.

Do neobvyklé výškové polohy (nad 1000 m n. m.) byl vysunut vrásno-zlomovými pohyby. Nad popsaný peneplén vyčnívají do výše přes 1200 m oblé vrcholky – suky, odlehlíky. Údolí jsou zde většinou mělká a otevřená, často vyplněná rašeliništi. Více rozčleněn je pouze severní okraj plání – především Svojšská hornatina, kterou rozčleňují kaňony Vydry a Křemelné.

Geologická stavba

Šumavské pláně jsou tvořeny z injikovaných rul moldanubika s proniky granodioritů a žul moldanubického plutonu.

Kvildské pláně

Kvildské pláně jsou střední a nejvyšší část Šumavských plání. Tento geomorfologický okrsek má podobu ploché hornatiny s rozsáhlými zbytky zarovnaného povrchu – střídají se tu ploché hřbety se širokými mělkými údolími často vyplněnými rašeliništi. Místy vyčnívají izolované oblé vrcholy. Kvildské pláně se člení na podokrsky Prášilské pláně, Roklanské pláně a Modravské pláně.

Na Kvildských pláních se nachází 38 vrcholů s nadmořskou výškou přes 1000 metrů – z toho 7 třináctistovek. Blatný vrch je druhým nejvyšším vrcholem české části Šumavy.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umavsk%C3%A9_pl%C3%A1n%C4%9B

229
Foto: wikipedia

http://cs.wikipedia.org