Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Nittmannův důl
zdroj: http://www.zaluzne-moradorf.eu
pridané:
5.7.2014

Rozvoj těžby břidlice ve velkém rozsahu v Zálužném zahájil od čtyřicátých let 19. století Josef Nittmann, majitel zdejší usedlosti č. 20. Ten je uváděn jako zakladatel, majitel a provozovatel největšího zdejšího důlního díla, mohutného důlního komplexu, nacházejícího se přímo v centru obce. Důl je situován v poměrně příkrém svahu kopce Morabergu, nad řekou Moravicí a má při hloubce cca 80 m tři, vzájemně propojená patra.

Více zde: http://www.zaluzne-moradorf.eu/products/nittmannuv-dul/

http://www.zaluzne-moradorf.eu