Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Květnice (Boskovická brázda)
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
28.2.2014

Květnice je výrazný dvojvrchol dosahující nadmořské výšky 470 m n. m., který se nachází při severozápadním okraji města Tišnova. Oblast je vyhlášena přírodní památkou. Oba vrcholy s prudkými svahy oddělené širokým sedlem jsou zalesněny, avšak ještě v 30. letech 20. století se na nich rozkládala rozsáhlá skalní step a lesostep.

Přírodní památka Květnice je charakterizována jedinečností druhového bohatství rostlin a živočichů. Neobyčejná rozmanitost druhů je dána polohou na rozhraní Boskovické brázdy a Českomoravské vrchoviny, velmi členitým reliéfem a pestrou geologickou stavbou.

K často navštěvovaným vyhlídkám patří křemencová Velká skála, která turisty přitahuje svými dalekými výhledy. Kopec Květnice je významnou mineralogickou lokalitou. Svou krásou upoutají také podzemní prostory několikapatrové staré štoly, jeskyně a propasti.

U úpatí Květnice poblíž toku Besénku a Svratky se nacházejí staré několikapatrové štoly po těžbě barytu. Ve vyšších partiích leží několik nepříliš rozsáhlých jeskyní, které řadíme do Tišnovského krasu. Mezi známé patří jeskyně Pod Křížem a Květnická propast 76,5 m hluboká, které byly objevené ze štol na západním úbočí kopce.

Nejrozsáhlejší a nejhezčí je Králova jeskyně, náhodně objevená roku 1972, kde se nachází různé zvláštní tvary krápníků. Brčková výzdoba dosahuje délky až 160 cm. Některé části jeskyně jsou tak pozoruhodné, že jsou uzavřeny i pro jeskyňáře.

Viac: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btnice_%28Boskovick%C3%A1_br%C3%A1zda%29

245 Květnice

http://cs.wikipedia.org