Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Housle
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
26.8.2014

Přírodní památka Housle, ev. č. 747, zahrnuje hluboce zaříznutou erozní rokli západně od místní části Lysolaje, na území jejího katastru. Jejím správcem je AOPK Praha. Celá přírodní památka má výměru 3,8176 ha; rozkládá se v nadmořské výšce 290 - 310 m, je 20 - 30 m hluboká a 250 m dlouhá. Z jejích okrajů je možný výhled do jiných částí Prahy, například do Bohnic a Suchdola.

Housle byly vyhlášeny přírodní památkou v roce 1982. Důvodem byla především snaha zachovat významný geomorfologický útvar a zároveň útočiště pro řadu živočišných druhů zejména hmyzu. Později se zřídila roklí naučná stezka, podél které byly rozmístěny informační tabule o fauně, flóře a historii památky.

Kromě rokle samotné se níže ve směru do Lysolají nachází tzv. Zázračná studánka, ve které pramení Lysolajský potok. V některých částech rokle se ještě v první polovině 20. století konala divadelní představení tzv. Ochotnických divadel.

V minulosti před zalesněním se zde nacházelo největší naleziště chráněné třešně křovinné na území Prahy. V současnosti zde přežívá několik posledních exemplářů na okraji lesa. Pískovcová rokle postupně zarůstá stromy, které se usazují v puklinách skalních stěn, roztahují je a zrychlují erozi. Z pískovce později vzniká písek, který se mísí s humusem, čímž vzniká živná půda pro další rostlinné druhy.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Housle_%28p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka%29


Housle

http://cs.wikipedia.org