Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Králky
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
31.8.2014

Králky je přírodní památka ev. č. 1428 severně od obce Lukov v okrese Zlín. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany jsou skalní útvary, výrazně zachovaný celek psamiticko-psefitických soláňských vrstev magurského flyše, které náleží tektonickému pruhu antiklinálního pásma mysločovicko-trnavskému. Pískovcovo-slepencové lavice paleocénní až středně eocénního věku.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lky


Králky

http://cs.wikipedia.org