Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
zdroj: http://www.velebil.net
pridané:
7.9.2014

Jedová hora u Neřežína je jedním ze tří českých historických ložisek těžby cinabaritu. Cinabarit byl v některých obdobích dobýván jako vedlejší produkt při těžbě ordovických železných rud. Na ložisku je vyvinuta pestrá hydrotermální žilná mineralizace; jedná se o významnou mineralogickou lokalitu. V článku je souhrnně zpracována geologie, ložiskové poměry a mineralogie ložiska a také historie dolování.

Viac: http://www.velebil.net/clanky/jedova-hora/

http://www.velebil.net