Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kodešova skála
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
10.12.2014

Kodešova skála je zachovalý čedičový skalní masiv se sloupcovitou odlučností a vzácným vějířovitým uspořádáním sloupců v obci Heřmanice na Frýdlantsku. Skála byla odkryta těžební činnosti v dávno zaniklém Gothově lomu. Tento masiv je pozůstatkem lávového proudu, který pravděpodobně tekl z Kodešova vrchu v Heřmanicích, což je zbytek po sopce nacházející se ve vzdálenosti asi 1,2 kilometru severozápadně od Kodešovy skály.[1] Tenké čedičové sloupce se směrem vzhůru mírně rozbíhají do stran a tvoří tak jakousi zkamenělou kytici.[2] Skála je porostlá listnatým dubohabrovým hájem, v jehož podrostu roste lilie zlatohlavá (Lilium martagon), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) a brslen evropský (Euonymus europaea).

Dne 1. února 1997 byla skála vyhlášena přírodní památkou. Její území má rozlohu 0,11 ha a leží v nadmořské výšce 320 až 330 m. Přímo ke skále vede modrá turistická značka.[2] Přímo u skály je v provozu také restaurace.[1]

Skála je pojmenována po frýdlantském učiteli Otakaru Kodešovi. Tento pomocník Stráže ochrany státu zde byl roku 1938 zastřelen příslušníkem sudetoněmeckého oddílu.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kode%C5%A1ova_sk%C3%A1la

http://cs.wikipedia.org