Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Stříbrník
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
18.12.2014

Stříbrník je přírodní památka ev. č. 422 západně od obce Křižany v okrese Liberec. Nalézá se na vrcholu čedičového vrchu Stříbrník (507 m. n. m.). Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je ochrana vypreparovaného vrcholu čedičové kupy, tvořeného zbytkem sopouchu se třemi morfologicky výraznými, samostatně vzniklými a vůči sobě paralelně posunutými vrcholy. Kromě ukázky složité tektonické stavby čedičového tělesa, projevující se m. j. klasicky vyvinutou sloupcovou odlučností, jsou předmětem ochrany i doprovodné fenomény třetihorního vulkanismu – tufové aglomerace a kontaktní metamorfózy pískovců a slínovců.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbrn%C3%ADk...

http://cs.wikipedia.org