Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Ondrášovy díry
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
3.1.2015

Ondrášovy díry je přírodní památka ev. č. 1344 poblíž obce Malenovice v okrese Frýdek-Místek. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Beskydy.

Důvodem ochrany je podzemní systém pseudokrasové jeskyně a jejích ekologických funkcí. Objekt je významným geomorfologickým útvarem, dokládajícím vývoj pískovcových flyšových formací a dále ojedinělou zoologickou lokalitou s koloniemi ohrožených druhů netopýrů.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ondr%C3%A1%C5%A1ovy_d%C3%ADry

http://cs.wikipedia.org