Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Bílá skála u Srbské
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
26.1.2015

Přírodní památka Bílá skála severozápadně od vesnice Srbská (dnes část obce Horní Řasnice) je skalní hřebínek tvořený vypreparovanou křemennou žílou při státní hranici s Polskem. Tento geomorfologický útvar býval kdysi výplní tektonické poruchy v okolních ortorulách. Po jejich oderodování vznikl asi 20 metrů široký útvar, který dosahuje maximální výšky 20 metrů a na českém území má délku asi 180 metrů (lze však vysledovat jeho pokračování i na polské straně).

Chráněná oblast má plochu 0,63 ha a byla vyhlášena v roce 1997.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_sk%C3%A1la_u_Srbsk%C3%A9

http://cs.wikipedia.org