Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Červený kámen
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
17.2.2015

Červený kámen (841 m n. m.) je skalnatý útvar v okrese Liberec Libereckého kraje. Leží na svahu Ještědu necelých 900 m zjz. od jeho vrcholu, asi 1 km severovýchodně od Hořeních Pasek na katastrálním území obce Světlá pod Ještědem. Útvar je součástí Přírodního parku Ještěd.

Je to výrazný skalnatý hřbet na vypreparované vložce silursko-ordovických sericitických kvarcitů, vytvářející na svahu jihozápadně od Ještědu tři asymetrické skalní skupiny směru SV–JZ (s vyššími svahy až stěnami na JV), výrazně modelované procesy periglaciálního mrazového zvětrávání – vrcholové skály (místy tvaru zdí), mrazové sruby, úpatní balvanové haldy, kamenné moře, rozvlečené balvany a bloky. Vrch je převážně zalesněný, jsou zde imisní holiny s přechodnými lesokřovinami. V porostech smrk, bříza, jeřáb, smrk pichlavý, modřín. V podrostu je borůvka. Jsou zde horolezecké terény.

Červený kámen je nejvýraznější kvarcitový výchoz na jz. svahu Ještědu o délce cca 250 m. Plochy puklin na zdejší skále jsou pokryty vrstvami červených oxidů železa - odtud název Červený kámen. Z vrcholové skály se nabízí překrásný pohled na vrchol Ještědu i krajinu Podještědí.

Viac: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_k%C3%A1men_(Je%C5%A1t%C4%9Bd)

http://cs.wikipedia.org