Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Hamerské vrásy
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
5.3.2015

Hamerské vrásy byla přírodní památka do roku 1991, která se po tomto roce stala součástí I. zóny chráněného území Národního parku Podyjí.[1] Nachází se nad údolím řeky Dyje, 1 km východně od města Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo na levém břehu řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a osadou Zadní Hamry.

Hamerské vrásy jsou geologická lokalita silně zklikacených (ptygmatických) vrás v okrajové části Bítešské ortoruly jako doklad horotvorných pochodů vzniklých při injekci magmatické hmoty do rul přibližně před 795 mil. let.[2]

Z hlediska rostlinného pokryvu se jedná o lesostepní lokalitu s hojným výskytem tařice skalní a dalších chráněných rostlin jako je například netřesk výběžkatý, koniklec velkokvětý aj.

Viac: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamersk%C3%A9_vr%C3%A1sy

http://cs.wikipedia.org