Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Míchova skála
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
31.3.2015

Míchova skála je přírodní památka ev. č. 837, která se nachází v Jihlavských vrších severovýchodně od vrcholu Javořice, nedaleko nad Velkým Pařezitým rybníkem, v katastrálním území obce Řásná v okrese Jihlava. Správa AOPK Havlíčkův Brod. Důvodem ochrany je izolované žulové skalisko.

Lokalita byla využívána horolezci jako cvičná skála. Avšak vzhledem k velké návštěvnosti a poškozování okolí skal byla na žádost vlastníka pozemku v roce 1997 zrušena výjimka povolující horolezeckou činnost na území PP.[1]

Jedná se o osamocený skalní útvar na jižním svahu kóty 773 m n. m. západně od Velkého pařezitého rybníka, s výměrou 0,2 ha. Je jedním z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách a následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů. K vidění je zde komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Skaliska dosahují až 13 m. Na povrchu skal se nachází četné voštiny a skalní výklenky. Informační tabule popisuje vzhled vrcholových žulových lavic se zbytky skalních mís a odtokových žlábků a také malou puklinovou jeskyňku, která se nachází v jihozápadní části území. Dočtete se zde také, že na konvexních svazích jsou vyvinuta kamenná moře a hranáčové haldy.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchova_sk%C3%A1la

http://cs.wikipedia.org