Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rešovské vodopády
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
9.4.2015

Rešovské vodopády jsou vodopády v údolí na horním toku říčky Huntavy, asi 1,5 km od vsi Rešov, největší v Nízkém Jeseníku. Říčka zde prochází hlubokým, úzkým kaňonem přes několik vodopádů a kaskád.

Území je chráněno jako národní přírodní rezervace Rešovské vodopády od roku 2013 (NPP už od roku 1966), má rozlohu 71,6 ha. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami. Velký přírodovědecký význam mají mechová společenstva stinných skal, vlhkých balvanů a padlých kmenů.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%A1ovsk%C3%A9_vodop%C3%A1dy

http://cs.wikipedia.org