Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dutý kámen
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
3.6.2015

Dutý kámen (německy Hohlstein) je pískovcový skalní hřbet nedaleko města Cvikov o délce 600 metrů, nad okolním terénem vysoký 30 metrů, při jehož severním okraji vede frekventovaná silnice I/13 z Cvikova na Jablonné v Podještědí. Pískovec zde byl lámán na stavební bloky. Od roku 1963 je státem chráněnou přírodní památkou, která je od roku 2003 ve správě Libereckého kraje.

Oblast skalního masivu Dutého kamene se tyčí nad Cvikovským rybníkem u města Cvikov v okrese Česká Lípa, jižně od silnice z Cvikova do Kunratic, 300 metrů jižně od obce Drnovec. Skály východně od Cvikova byly nazývány Kunratickým Švýcarskem (Kunnersdorfer Schweiz), dnes je zařazujeme do Cvikovské pahorkatiny (geomorfologická součást Zákupské pahorkatiny). Je zde dobře znatelné působení sopečného magmatu na pískovec, díky němuž vznikly pěti a šestiboké sloupky vysoké 2 - 3 metry, ve tvaru obilného snopu. Bývají nazývány jako Vějíř či Varhany (viz obdobné, ale z čediče u Kamenického Šenova - Panská skála). Z vrcholu je pěkný výhled na Cvikov. V jižní části lokality jsou vytesány úzké schody na vrcholovou plošinu Široký kámen. Schody vytesali v letech 1913 – 1914 členové Horského spolku pro nejsevernější Čechy (Gebirks-Verein für das Nödlichste Böhmen), který měl v Kunraticích svou pobočku. U těchto schodů byl dvěma cvikovskými amatérskými umělci v roce 1913 do pískovce vytesán reliéf hlavy básníka Theodora Körnera. Přes hřeben vede cesta k vyhlídkovému místu Karolínin odpočinek. Okolní vzrostlé stromy dnes výhled znesnadňují. Na této plošince jsou do skály vytesané lavice. Poblíž vyhlídky je vyhloubená jeskyně Šustrova díra. Jméno má od jednoho ze stavebníků nedaleké již zrušené železniční tratě.[4] Nejvyšší útvarem celého masivu je Sloupská jehla u kamenných schodů.

Z Dutého kamene byly odtěženy v 16. století pískovcové bloky pro stavbu věže v Cvikově. V letech 1913 – 1914 byly zde prováděny četné stavební úpravy (viz text nahoře). V roce 2005 zde byla z iniciativy občanského sdružení Drobné památky Severních Čech instalována mosazná destička věnovaná básníku Körnerovi.

V letech 1914 a 1955 byly skály označeny jako chráněné území. Na rozloze 0,25 ha zde byla vyhlášena 6. září 1963 přírodní památka, jako Ukázka přeměny svrchnokřídového pískovce na styku s vyvřelinou: vzácná sloupcovitá a deskovitá odlučnost pískovce. Byla v kategorii CHPV - chráněný přírodní výtvor, v evidenci chráněných území ONV Česká Lípa pod č.90. Součástí území (dnes v rozloze 6,62 ha na katastrech obcí Drnovec a Kunratice u Cvikova), je chráněný porost i 33 ptačích druhů.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dut%C3%BD_k%C3%A1men

http://cs.wikipedia.org