Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Klokočské skály
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
17.6.2015

Klokočské skály vytvářejí skalní město při hraně kuesty z kvádrových křemenných pískovců svrchního turonu až coniaku, ukloněných k jihozápadu. Nejvyšší bod (458 m n.m.) leží na strukturně denudačním hřbítku na jihovýchodě. Mírný strukturní svah kuesty ve střední a severozápadní části rozčleňují četné sufozní závrty, na příkrém svahu vznikly věže, sloupy a skalní stěny s tvary gravitačního odsedání a s mocnými úpatními haldami. Místy vznikly skalní výklenky, pseudokrasové jeskyně (řada z nich významná i archeologicky) a skalní hřiby. Skály jsou převážně zalesněné borovicí, místy s břízou. Na jihovýchodě je zřícenina skalního hradu Rotštejn. Jsou zde horolezecké objekty. Z linie skalních teras orientované ve směru SZ–JV jsou daleké výhledy na severní pohoří přes Rovenskou brázdu.

Pod názvem Klokočská kuesta je to zároveň část geomorfologické jednotky náležící do celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Turnovská stupňovina a podokrsku Klokočsko-rovenské kuesty.

Skály se rozkládají zhruba mezi skalního hradu Rotštejn a vesnicí Rohliny. Po hraně skal prochází nejprve žlutá turistická značka, od rozcestí Klokočské průchody pak červená značka.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kloko%C4%8Dsk%C3%A9_sk%C3%A1ly

http://cs.wikipedia.org