Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pustý zámek (přírodní památka)
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
5.8.2015

Pustý zámek je název kopce (405 m n. m.) a také přírodní památky 3 km od měst Česká Kamenice a Kamenický Šenov v severní části okresu Česká Lípa a bývá tak nazývána i zřícenina hradu Fredevald na jeho svahu.

Kopec Pustý zámek se nachází na katastrálním území obce Dolní Prysk, u silnice z České Kamenice na Kytlici (po ní vede cyklotrasa 21) a u souběžně vedené železniční tratě 081. Nejbližší zastávka Horní Kamenice je vzdálená 1,5 km. Nevedou sem turisticky značené pěší cesty[1], je zde jedno ze zastavení naučné stezky Okolím Studence. Geomorfologicky spadá do celku Lužické hory, podcelku Kytlická hornatina, okrsku Klíčská hornatina a podokrsku Ovčácká hornatina[2]. Nachází se na území chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

Pod kopcem teče říčka Kamenice. Přírodní památka je na jižním svahu kopce. Hrad Fredevald je na severovýchodním svahu a pod vrcholem.

PP Pustý zámek je chráněnou lokalitou s rozlohou 2,03 ha (dříve 1,08 ha) v nadmořské výšce 358 až 405 metrů n.m. Týká se horizontálního uspořádání znělcových sloupců. (nedaleké Varhany – Panská skála mají sloupce svislé). Sloupce se obnažily při stavbě silnice a železniční tratě. Jsou dlouhé až 25 metrů, tloušťka až 1,85 metru. Výška stěny je 50 metrů.

Pustý zámek je běžné označení řady lokalit po celé České republice. Je tudy vedena Naučná stezka Okolím Studence, kde jeden z panelů je věnován této památce. [6]

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pust%C3%BD_z%C3%A1mek_%28p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka%29

http://cs.wikipedia.org