Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Boží hora
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
24.8.2015

Boží hora (německy Gotthausberg, 525 m n. m.) je nejvyšší vrchol v Žulovské pahorkatině nalézající se u obce Žulová. Mimo jiné se jedná o zajímavé geologické naleziště, hora je tvořena vyvřelými horninami pocházejícími z žulovského plutonu, které zde prorazily devonskými vápenci.

Jde o zajímavé geologické naleziště srostlic minerálů, například minerálu zvaného hessonit, nalézt se zde dají i minerály vesuvián, wollastonit, epidot, diopsid a scheelit. Na jižním svahu se nalézá opuštěný kamenolom. Na skále se nachází soška Panny Marie, jejíž podobizna se zde objevila podle pramenů již ve 12. století. Na vrcholku hory se také nalézá novogotický kostel Panny Marie Bolestné,[1] postavený v letech 1878 až 1880 na místě starší dřevěné stavby z let 1712 až 1713.

Viac: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_hora

http://cs.wikipedia.org