Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Řimbaba (důl)
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
1.10.2015

Důl Řimbaba se nachází v osadě Vysoká Pec u Příbrami. Jedná se o jednu z nejmenších šachet bohutínského rudního revíru, která byla v aktivním provozu v létech 1843–1900. Původní jméno dolu však bylo jiné, od svého založení to byl Důl Božího požehnání (Seegen Gottes Schacht).

V prostoru, kde je šachta situována již od středověku probíhala poměrně intenzivní prospektorská a také hornická činnost. Za dobu své existence dosáhl důl 270 m kolmé hloubky a bylo zde vyraženo téměř 6000 m různých chodeb a překopů. Od roku 1900 sloužil jako pomocný provoz a větrací jáma pro ostatní šachty revíru, v létech 1954-1969 také jako školní důl pro studenty SPŠH v Příbrami. Po ukončení hornické činnosti v oblasti je tato šachta používána jako přístupový bod do Dědičné štoly.

V současnosti je v areálu dolu ve výstavbě regionální muzeum Bohutínska zaměřené nejen na montanistiku. Tohoto úkolu se ujalo místní občanské sdružení Spolek Řimbaba.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98imbaba_%28d%C5%AFl%29


Foto: zdroj

http://cs.wikipedia.org