Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rotavské varhany
zdroj: http://cestovani.kr-karlovarsky.cz
pridané:
8.11.2015

Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Je dostupná po cyklotrase 2045 z Kraslic, nebo od zámečku Favorit. Necelý kilometr od Rotavské myslivny po žluté pěší značce je odbočka k Rotavským varhanám od rozcestí vzdálených asi 1,3 km.

Zdroj: http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Prirodnizajimavosti/Stranky/RotavskeVarhany.aspx


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotavsk%C3%A9_varhany_(1).jpg

http://cestovani.kr-karlovarsky.cz