Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Hybrálec
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
6.2.2016

Název se vyvíjel od varianty Eberhardsdorf (1315), Ebrharticz (1320), Eberhartsdorf (1382), z Ebrharce (1478), Ebersdorf (1787), Hibralec (1843), Hýbralec a Ebersdorf (1854) až k podobám Hybrálec a Ebersdorf v roce 1886. Německý název Ebersdorf je odvozen od osobního jména Eberhard a znamenal Eberhartova ves. Původní český název byl Ebrhartice a znamenal ves lidí Ebrhartových, analogií s Humpolce došlo ke změně na Hybrálec.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1315. Obec leží v údolí Smrčenského potoka přímo uprostřed středověkých důlních děl.

Původní název byl Eberhardsdorf (později Ebersdorf), ze kterého je možno dovozovat, že mohla být založena samotným Eberhardem, českým mincmistrem a lokátorem, jedním z nejvlivnějších českých velmožů na dvoře králů Václava I. a Přemysla Otakara II., pro které zajišťoval jejich zájmy v době stříbrné horečky v Čechách v polovině 13. století. Stříbro se v celém okolí obce těžilo s přestávkami dalších 500 let.

Původní obec byla zničena při obléhání Jihlavy v roce 1458. Pustou ves posléze koupilo v roce 1533 město Jihlava a v průběhu 16. století obnovilo. Obec byla typickou kolonizační obcí hornické éry Jihlavska a svůj německý ráz si zachovala až do roku 1945.

Roku 1976 byl Hybrálec připojen jako místní část k Jihlavě. Od 1. července 1990 je opět samostatnou obcí.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hybr%C3%A1lec

Hybrálec, common

https://cs.wikipedia.org