Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Skalka u Sovolusk
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.4.2016

Skalka u Sovolusk je přírodní památka ev. č. 662 východně od obce Sovolusky v okrese Pardubice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je kopcovitý útvar, utvořený ojedinělým sukem spilitové lávy a porostlý teplomilnou dubohabřinou. Část útvaru byla odtěžena starou těžební činností, čímž se na profilu objevily polštářové spilitové lávy proterozoického stáří. V podstatě jde o starší odkryv malého opuštěného lomu na jihozápadním okraji přírodní památky, kde byl obnažen výchoz tzv. polštářové lávy z proterozoika. Polštářová textura je považována za důkaz hlubokoceánského výlevu lávy.

Největší část přírodní památky porůstá habrová pařezina porůstající nevelkou vyvýšeninu s četnými malými lomy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_u_Sovolusk

PP Skalka u Sovolusk

https://cs.wikipedia.org