Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dolní Halže
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.4.2016

Název vesnice je odvozen z německého jména Hals, které v překladu znamená krk, hrdlo nebo šíje a vesnice ho dostávaly podle polohy na dlouhé, úzké vyvýšenině. V 15. století tvořily s Horní Halží jedinou vesnici, ale v dalším století byly zmiňovány odděleně. V historických pramenech se jméno vesnice objevuje ve tvarech: Gyessen, halzie (1431), ves halzie (1481), Halsß (1545), vsi horzeyssi a doleyssy, kteréž slovou hrdlo jinak hals (1577), dolyssj halssy (1602), Unterhalß (1628), Unterhals (1654) nebo Unter Hals (1787).

První písemná zmínka pochází z roku 1431. V 19. století se okolo vesnice těžila skarnová železnorudná ložiska. Jihozápadně od vsi se dvěma štolami a několika menšími šachtami dobývala magnetitová čočka. Výsledkem těžby zde byla komora 100 m dlouhá a 6 m široká. Druhé ložisko, tzv. Hohenstein, odvodňovala ze vzdálenosti 550 m v roce 1824 obnovená štola Bedřich. Zpočátku se na ní těžilo kolem 200 t železné rudy ročně, ale v období 1834–1838 těžba poklesla na 60 t. V dole Josef se v letech 1835–1858 těžilo průměrně 70 t rudy ročně.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Hal%C5%BEe

Měděnec, Dolní Halže, south view

https://cs.wikipedia.org