Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Bašta
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.4.2016

Bašta je přírodní památka ev. č. 546 na území obce Břasy (k. ú. Břasy a Kříše) v okrese Rokycany. Výchoz černouhelné sloje břaské pánve včetně jejího nadloží.

Břaská pánev jako součást radnické kamenouhelné pánve patří ke kladenskému souvrství. Nadloží břaské pánve tvoří světlehnědé písčité hlíny o mocnosti asi 1,5 m. Podloží je tvořeno karbonskými (prvohorními) jezerně-říčními sedimenty jako jsou slepence, arkózy, prachovce aj. Odkrytá část sloje zde dosahuje mocnosti 4,6 m. Místy však její mocnost dosahuje 10-14m, což představuje největší známou mocnost uhelné sloje ve středočeských uhelných pánvích. Správa AOPK Plzeň.

Důvodem vyhlášení je výchoz uhelné sloje západočeského karbonu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1ta_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Basta 04

https://cs.wikipedia.org